Electric Electrical Energy Company

Experimentálny vývoj

Systematická práca, ktorá využíva poznatky, získané vo výskume a z praktickej skúsenosti a ktorá je smerovaná na výrobu nových materiálov, výrobkov a zariadení; na zavedenie nových procesov, systémov a služieb, alebo podstatné vylepšenie tých, ktoré sú už vyrobené alebo zavedené.

viac

Profesionáli z oboru

Pre nás pracujú len tí najlepší odborníci z oboru. Roky skúseností zo širokého spektra oblastí sa stretávajú s účasťou na projektoch pre zákazníkov z celého sveta.

viac

MODERNÉ TECHNOLÓGIE

Moderné výrobno-technologické zariadenia sú podporované aj moderným informačným elektronickým systémom. Systém umožňuje riadiť celý proces od plánovania objednávok, cez kontrolu materiálového pokrytia výrobného plánu, až po expedíciu a manažment požiadaviek.